شهریور ۱۸, ۱۳۹۷
خط تولید رب گوجه فرنگی

صفر تا صد خط تولید رب گوجه فرنگی

در آشپزی و پخت و پزغذاهای ایرانی یکی از مهمترین مواد غذایی مورد نیاز رب گوجه فرنگی است که به عنوان چاشنی همیشگی غذا از آن استفاده میشود. همین عامل باعث شده تا فعالان اقتصادی در حوزه مواد غذایی به تولید رب نگاه ویژه ای داشته باشند. با ما همراه باشید تا در ادامه […]
مهر ۴, ۱۳۹۷
بهينه سازي شرايط حرارت دهی اوليه گوجه فرنگي در توليد رب گوجه فرنگی

بهينه سازي شرايط اوليه توليد رب

خلاصه این مقاله: تولید رب گوجه فرنگی از عمده ترين فرآوردهاي حاصل از گوجه فرنگي است و بهبود ويژگيهاي آن اهميت بسزايي دارد. لذا در اين پژوهش اثر درجه حرارت و فرم فيزيکی گوجه فرنگی در مرحله حرارت دادن اوليه بر قوام و ساير ويژگي هاي رب گوجه فرنگی بررسي شده است. نتايج نشان دادكه […]
مهر ۴, ۱۳۹۷
ويژگي هاي كيفي رب گوجه فرنگي

بهبود كيفيت رب گوجه فرنگي

خلاصه این مقاله: رب گوجه فرنگی عمده ترين محصول صنايع فرآوري گوجه فرنگي است و بهبود ويژگي هاي کیفی رب گوجه فرنگی اهميت بسزايي دارد. لذا در اين پژوهش اثرحرارت دادن درسته گوجه فرنگي و خردكردن اسيدي داغ بر بهبود قوام و همچنين ساير ويژگي هاي کیفی رب گوجه فرنگی حاصل از واريته كال […]
مهر ۵, ۱۳۹۷
قوام رب گوجه فرنگی

اندازه گيري قوام رب گوجه فرنگي

چكيده: دراندازه گيري قوام رب گوجه فرنگي به روش قوام سنج بوستويك بايد آنها را تا ۲ ۱ درصد ماده جامد محلول طبيعي رقيق كرد. بررسي قوام رب گوجه فرنگی در بر يكس هاي مختلف نشان داده است كه با افزايش بريكس خطاي اندازه گيري قوام به روش بوستويك افزايش مي يابد. ميزان خشك […]
مهر ۵, ۱۳۹۷
اثر زمان برداشت گوجه فرنگی بر رب

اثر زمان برداشت گوجه فرنگی در تولید رب

چكيده: يكي از عمده ترين محصولات گوجه فرنگي رب است. با افزايش تقاضاي اين فرآورده در ايران و جهان بررسي عوامل مؤثر در توليد به منظور بهبود ويژگي هاي كيفي رب گوجه فرنگی ضروري است. نخستين گام در بهينه سازي هر فرآيندي انتخاب ماده اوليه مناسب با هدف مصرف آن است. بنابراين شناخت ويژگيهاي […]
مهر ۷, ۱۳۹۷
اندازه گیري سرب و قلع و کادمیوم درهفت برند پرمصرف کنسرو رب گوجه فرنگی

اندازه گیري میزان فلزات در رب گوجه فرنگی

چکیده: فعالیت هاي صنعتی و کشاورزي باعث پراکندگی گسترده و افزایش بار زیست محیطی توسط فلزات سنگین و در نتیجه آلودگی مواد غذایی انسان ها شده است. مطالعه بر روي محتواي فلزات در مواد غذایی یک نگرانی فزاینده است زیرا برخی از فلزات براي رشد نرمال ضروري هستند در حالیکه برخی دیگر در غلظت […]
مهر ۹, ۱۳۹۷
محصول رب گوجه فرنگی

چرخه زندگی محصول رب گوجه فرنگی

کشاورزی، صنایع غذایی و محيط زیست، بدليل اثرپذیری از یکدیگر نمی توانند به صورت مجزا مورد بررسی قرار گيرند. تحقيق حاضر با رویکردی تلفيقی و با استفاده از ارزیابی چرخه زندگی به بررسی و ارزیابی فرآیند توليد محصول رب گوجه فرنگی می پردازد. سه مرحله ی توليد گوجه فرنگی در مزرعه، حمل محصول از […]