سیلوی تفاله

یکی از ماشین آلات صنعتی پرکاربرد در خطوط تولید و بسته بندی صنعتی کارخانجات، دستگاه سیلوی تفاله صنعتی می باشد.