دی ۳, ۱۳۹۷

طراحی کارخانه رب گوجه فرنگی

ایران به عنوان یکی از قطب های تولید رب گوجه فرنگی در خاورمیانه شناخته شده است و تبدیل به منبعی غنی برای صادرات این محصول به سراسر جهان شده است.
آذر ۲۲, ۱۳۹۷
گزارش صدا و سیما از گروه ماشین سازی نامجو

گزارش از گروه ماشین سازی نامجو

گزارش خبری شبکه سراسری از گروه ماشین سازی نامجو، طراح و سازنده ماشین آلات صنایع غذایی، راه اندازی خط تولید و بسته بندی رب گوجه فرنگی در مشهد
مهر ۹, ۱۳۹۷
محصول رب گوجه فرنگی

چرخه زندگی محصول رب گوجه فرنگی

نتایج تحقيق نشان داد به منظور توليد یک کيلوگرم محصول رب گوجه فرنگی در حدود 3.02 کيلوگرم کربن دی اکسيد توليد می شود.
مهر ۷, ۱۳۹۷
اندازه گیري سرب و قلع و کادمیوم درهفت برند پرمصرف کنسرو رب گوجه فرنگی

اندازه گیري میزان فلزات در رب گوجه فرنگی

با توجه به مصرف بالاي کنسرو رب گوجه فرنگی سطح سرب و قلع و کادمیوم در این فراورده پرمصرف مورد بررسی قرار گرفته است.
مهر ۵, ۱۳۹۷
اثر زمان برداشت گوجه فرنگی بر رب

اثر زمان برداشت گوجه فرنگی در تولید رب

در اين پژوهش بررسي گسترده اي روي ويژگيهاي فيزيكي، شيميايي رب گوجه فرنگی در دو گروه هيبريد و استاندارد در طي 3 زمان برداشت گوجه فرنگی انجام شده است.
مهر ۵, ۱۳۹۷
قوام رب گوجه فرنگی

اندازه گيري قوام رب گوجه فرنگي

بررسي قوام رب گوجه فرنگی در بر يكس هاي مختلف نشان داده كه با افزايش بريكس خطاي اندازه گيري قوام به روش بوستويك افزايش مي يابد.
مهر ۴, ۱۳۹۷
ويژگي هاي كيفي رب گوجه فرنگي

بهبود كيفيت رب گوجه فرنگي

در اين پژوهش اثر حرارت دادن درسته گوجه فرنگي و خردكردن اسيدي داغ بر بهبود قوام و همچنين ساير ويژگي هاي کیفی رب گوجه فرنگی مورد بررسي قرار گرفت.
مهر ۴, ۱۳۹۷
بهينه سازي شرايط حرارت دهی اوليه گوجه فرنگي در توليد رب گوجه فرنگی

بهينه سازي شرايط اوليه توليد رب

در اين پژوهش اثر درجه حرارت و فرم فيزيکی گوجه فرنگی در مرحله حرارت دادن اوليه بر قوام و ساير ويژگي هاي رب گوجه فرنگی بررسي شده است.
شهریور ۱۸, ۱۳۹۷
خط تولید رب گوجه فرنگی

خط تولید رب گوجه فرنگی

رب گوجه فرنگی همیشه دارای بیشترین تقاضا است و همین عامل باعث شده تا فعالان اقتصادی در حوزه مواد غذایی به خط تولید رب گوجه فرنگی نگاه ویژه ای داشته باشند.