اطلاعات تماس

اطلاعات تماس

موبایل: ۰۹۱۵۲۰۰۱۲۳۴  –  ۰۹۱۵۱۱۱۱۲۱۳
تلفن: ۰۵۱۳۲۶۷۳۱۰۰
فکس: ۰۵۱۳۲۶۷۳۱۰۰
تماس با کارشناس بازرگانی: ۰۹۱۵۴۴۱۴۱۴۶
ایمیل: info@ft-machinery.ir
آدرس کارخانه: مشهد، کیلومتر ۱۴ بزرگراه آسیایی (جاده-قوچان)  یک کیلومتر بعداز نیروگاه توس
تماس با ماشین سازی نامجو