باکس برگردان

باکس برگردان

باکس برگردان دستگاهی است که باکس های سردخانه که در آن ها محصول و یا همان مواد اولیه وجود دارد را درون محل مخصوص خالی می کند.

برای سفارش این دستگاه و دریافت اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما در تماس باشید.