بنماری شور

بنماری شور

برای توضیح دستگاه بنماری شور لازم است اول بدانیم که بنماری چیست. در خط تولید تن ماهی در حقیقت از ظرف بنماری برای جا به جایی ماهی استفاده می شود. حال این ظروف بنماری بعد از هر بار استفاده نیاز است تا شسته شود. کار دستگاه بنماری شور در اینجا مشخص می شود.


سایر ماشین آلات خط تولید رب گوجه فرنگی