سینی پخت ماهی

سینی پخت ماهی

بر روی سینی پخت ماهی، فیله های تازه ماهی قرار می گیرد تا برای پخته شدن وارد مرحله بعدی شوند. ویژگی خاص این نوع سینی آن است که حاشیه سینی دارای لبه است و از ریختن گوشت ماهی جلوگیری می کند. همانطور که در شکل می بینید در حاشیه این سینی منافذی تعبیه شده است. بعد از پخت، فیله ماهی مقداری آب اضافی از خود خارج می کند که از طریق این منافذ آن مایع خارج می شود.

برای سفارش این دستگاه و دریافت اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما در تماس باشید.