قوطی شور

قوطی شور

بطور کلی دو نوع دستگاه قوطی شور وجود دارد. از یک نوع آن در خط تولید و قبل از دستگاه پر کن استفاده می شود. زمانی که قوطی وارد دستگاه می شود، دستگاه قوطی را وارونه می کند. این قوطی شور، توسط نازل های مخصوص، به منظور از بین بردن میکروب های داخل قوطی، بوسیله بخار آب داغ داخل قوطی را شستشو می دهد که بعد از آن این بخار از طریق میعان دوباره تبدیل به آب شده و از قوطی خارج می شود. سپس با فشار باد قوطی ها را خشک می کنند که در ادامه وارد خط تولید شوند.
از نوع دوم دستگاه قوطی شور بعد از مرحله درب بندی استفاده می کنند. از آنجایی که ممکن است در طی خط چربی و دیگر مواد به سطح بیرونی قوطی چسبیده باشد، قوطی به منظور شستشو دوباره وارد دستگاه قوطی شور می شود. این نوع قوطی شور خاصیت دو مرحله ای دارد؛ بطوریکه در ابتدا با آب و کف شستشو داده می شود و در قسمت بعدی توسط آب داغ شسته می شود تا کف، تمام مواد چرب و دیگر ضایعات چسبیده به قوطی کاملا شسته شود.

برای سفارش این دستگاه و دریافت اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما در تماس باشید.