مخزن مبدل حرارتی

مخزن مبدل حرارتی

مخزن مبدل حرارتی مربوط به دستگاه مبدل حرارتی می باشد. در حقیقت وظیفه این دستگاه نگه داری آب ورودی مبدل حرارتی می باشد.

برای سفارش این دستگاه و دریافت اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما در تماس باشید.