مخزن مبدل حرارتی

مخزن مبدل حرارتی

مخزن مبدل حرارتی مربوط به دستگاه مبدل حرارتی می باشد. در حقیقت وظیفه این دستگاه نگه داری آب ورودی مبدل حرارتی می باشد.


سایر ماشین آلات خط تولید رب گوجه فرنگی