اسپیرال دوبل بنماری

اسپیرال دوبل بنماری

نوار اسپیرال دوبل عملیات انتقال ظروف بنماری خالی شده خروجی از دستگاه های فیلر ماهی را در خط تولید کنسرو ماهی انجام می دهد.

برای سفارش این دستگاه و دریافت اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما در تماس باشید.