دستگاه سنگ گیر

دستگاه سنگ گیر

دستگاه سنگ گیر از طریق غوطه ور سازی لوبیا و سایر حبوبات در آب به صورت حجم انبوه عملیات جداسازی شن و سنگ های احتمالی موجود در حبوبات را انجام می دهد.

برای سفارش این دستگاه و دریافت اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما در تماس باشید.