دانه گیر انار
    • دانه گیر انار

    مبدل حرارتی

    یکی از ماشین آلات صنعتی پرکاربرد در خطوط تولید و بسته بندی صنعتی کارخانجات، دستگاه دانه گیر انار می باشد.

    کد دستگاهظرفیتسال تولیدشماره سریال
    FT-TP-BDH2100 liter1397TPP9703CR102