اسپیرال انتقال قوطی

اسپیرال انتقال قوطی

در بعضی از نقاط خط تولید مواد غذایی، ممکن است بین دستگاه ها اختلاف ارتفاع وجود داشته باشد. حال برای اینکه کنسرو هنگام حرکت در خط با مشکل مواجه نشود، این اختلاف ارتفاع را با استفاده از دستگاه اسپیرال جبران می کنند. همانطور که در شکل می بینید کنسرو در حالی که حول محور می چرخد به سمت بالا و یا به پایین حرکت می کند تا هم ارتفاع با دستگاه بعدی شود.

برای سفارش این دستگاه و دریافت اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما در تماس باشید.