فیلتر رب گوجه فرنگی

فیلتر رب گوجه فرنگی صنعتی
  • فیلتر رب
  • دستگاه فیلتر رب
  • فیلتر رب صنعتی
  • فیلتر رب برای کارخانه تولید رب گوجه فرنگی
  مدل سه بعدي دستگاه هاي صنعتي

  مدل 360 درجه دستگاه

  مدل سه بعدي دستگاه هاي صنعتي

  ویدئوی عملکرد دستگاه

  مدل سه بعدي دستگاه هاي صنعتي

  کاربردهای دستگاه

  مدل سه بعدي دستگاه هاي صنعتي

  مشخصات فنی دستگاه

  فیلتر رب گوجه فرنگی

  یکی از بزرگترین مشکلات در خط بسته بندی رب گوجه فرنگی، این است که بعد از ورود بشکه های رب گوجه فرنگی به دستگاه بشکه برگردان هیچ صافی وجود ندارد که بتواند جلوی ورود ناخالصی های احتمالی درون رب گوجه فرنگی فله را بگیرد. گروه ماشین سازی نامجو با اختراع این دستگاه برای اولین بار در ایران توانسته به این شیوه جلوی ورود ناخالصی هایی که سهوا در مسیر انتقال با رب گوجه فرنگی ادغام میشود را بگیرد.