برج خنک کن

یکی از ماشین آلات صنعتی پرکاربرد در خطوط تولید و بسته بندی صنعتی کارخانجات، دستگاه برج خنک کن صنعتی می باشد.

  • ساخت تغلیظ کننده صنعتی
    تغلیظ کننده کانتی نیوس دستگاه کانتی نیوس یا اواپراتور(برج تبخیر رب گوجه فرنگی) عمدتا برای تولید رب گوجه فرنگی و پوره سایر میوه ها به کار می رود .دستگاه تغلیظ کننده کانتینیوس در خط تولید رب گوجه فرنگی، به منظور پخت و افزایش غلظت رب گوجه فرنگی به کار میرود. آب گوجه پس از […]
  • دستگاه برج خنک کن
    برج خنک کن یکی از ماشین آلات صنعتی پرکاربرد در خطوط تولید و بسته بندی صنعتی کارخانجات، دستگاه برج خنک کن صنعتی می باشد.