خط تولید رب گوجه فرنگی

دیگ بخار

یکی از ماشین آلات صنعتی پرکاربرد در خطوط تولید و بسته بندی صنعتی کارخانجات، دستگاه دیگ بخار صنعتی می باشد.

 • دستگاه کراشر صنعتی
  دستگاه کراشر دستگاه کراشر در خصوص قطعه قطعه کردن انواع میوه در ظرفیت های بالا برای فرآوری و تولید رب گوجه فرنگی ، پوره سیب ، لواشک و … به کار گرفته می شود. ایده اصلی ساخت این دستگاه از شرکت های ایتالیایی ، CFT (همان Rossi & Catelli سابق) و Noveta الهام گرفته […]
 • ساخت دستگاه پری هیتر صنعتی
  دستگاه پری هیتر پری هیتر دستگاهی است که برای پیش پخت و نرم کردن میوه جات در خطوط تولید مورد استفاده قرار میگیرد. برای تولید رب گوجه فرنگی، بعد از اینکه گوجه ها در کراشر خورد شدند وارد پری هیتر میشوند و به این صورت در پری هیتر قطعات گوجه فرنگی حرارت داده میشوند […]
 • فیلتر رب گوجه فرنگی صنعتی
  دستگاه فیلتر رب گوجه فرنگی یکی از بزرگترین مشکلات در خط بسته بندی رب گوجه فرنگی، این است که بعد از ورود بشکه های رب گوجه فرنگی به دستگاه بشکه برگردان هیچ صافی وجود ندارد که بتواند جلوی ورود ناخالصی های احتمالی درون رب گوجه فرنگی فله را بگیرد. گروه ماشین سازی نامجو با […]
 • ساخت دستگاه دریافت اولیه
  دستگاه دریافت اولیه یکی از ماشین آلات صنعتی پرکاربرد در خطوط تولید و بسته بندی صنعتی کارخانجات، دستگاه دریافت اولیه صنعتی می باشد.
 • صافی توربو گوجه فرنگی
  دستگاه صافی توربو یکی از ماشین آلات صنعتی پرکاربرد در خطوط تولید و بسته بندی صنعتی کارخانجات، دستگاه صافی توربو صنعتی می باشد.
 • دستگاه دریافت معلق کارخانجات
  دستگاه دریافت معلق یکی از ماشین آلات صنعتی پرکاربرد در خطوط تولید و بسته بندی صنعتی کارخانجات، دستگاه دریافت معلق صنعتی می باشد.
 • ساخت دریافت ثانویه برای کارخانجات
  دستگاه دریافت ثانویه یکی از ماشین آلات صنعتی پرکاربرد در خطوط تولید و بسته بندی صنعتی کارخانجات، دستگاه دریافت ثانویه صنعتی می باشد.
 • ساخت بالابر صنعتی کارخانجات
  الواتور یکی از ماشین آلات صنعتی پرکاربرد در خطوط تولید و بسته بندی صنعتی کارخانجات، دستگاه الواتور صنعتی می باشد.
 • سورتینگ صنعتی
  سورتینگ یکی از ماشین آلات صنعتی پرکاربرد در خطوط تولید و بسته بندی صنعتی کارخانجات، دستگاه سورتینگ صنعتی می باشد.
 • مونوپمپ صنعتی کارخانجات
  مونوپمپ یکی از ماشین آلات صنعتی پرکاربرد در خطوط تولید و بسته بندی صنعتی کارخانجات، دستگاه مونوپمپ صنعتی می باشد.
 • مخزن آب گوجه فرنگی صنعتی
  مخزن آب گوجه فرنگی یکی از ماشین آلات صنعتی پرکاربرد در خطوط تولید و بسته بندی صنعتی کارخانجات، دستگاه مخزن آب گوجه فرنگی صنعتی می باشد.
 • سیلو تفاله صنعتی
  سیلوی تفاله یکی از ماشین آلات صنعتی پرکاربرد در خطوط تولید و بسته بندی صنعتی کارخانجات، دستگاه سیلوی تفاله صنعتی می باشد.
 • ساخت تغلیظ کننده صنعتی
  اواپراتور یکی از ماشین آلات صنعتی پرکاربرد در خطوط تولید و بسته بندی صنعتی کارخانجات، دستگاه اواپراتور صنعتی می باشد.
 • ساخت فیلتر فیزیکی برای خط تولید
  فیلتر فیزیکی یکی از ماشین آلات صنعتی پرکاربرد در خطوط تولید و بسته بندی صنعتی کارخانجات، دستگاه فیلتر فیزیکی صنعتی می باشد.
 • دستگاه برج خنک کن
  برج خنک کن یکی از ماشین آلات صنعتی پرکاربرد در خطوط تولید و بسته بندی صنعتی کارخانجات، دستگاه برج خنک کن صنعتی می باشد.
 • ساخت دیگ بخار صنعتی
  دیگ بخار یکی از ماشین آلات صنعتی پرکاربرد در خطوط تولید و بسته بندی صنعتی کارخانجات، دستگاه دیگ بخار صنعتی می باشد.