خط تولید رب

معرفی خط تولید رب گوجه فرنگی به همراه بسته بندی :

در این بخش شما میتوانید با انتخاب هر شماره به اطلاعات مربوط به آن دستگاه دسترسی پیدا کنید.

لوگوی ماشین سازی نامجو