ما در سال های اخیربا انجام پروژه های بسیاری در زمینه خط تولید رب گوجه فرنگی، خط بسته بندی رب گوجه فرنگی و خطوط تولید و بسته بندی تن ماهی، پوره انواع میوه و ... توانسته ایم به خوبی برند ماشین سازی نامجو را در صنعت ساخت ماشین آلات صنایع غذایی کشور به رتبه های عالی رسانده و در زمینه کیفیت ساخت و قطعات دستگاه های به کار برده شده در خطوط تولید و بسته بندی رب گوجه فرنگی حرف اول را بزنیم. حضور ما در عرصه های بین المللی بیانگر ادعای به حق ما بوده و نشان از عزم و اراده ما در پیشبرد چشم انداز بلند مدت ما دارد. ما در سال های اخیربا انجام پروژه های بسیاری در زمینه خط تولید رب گوجه فرنگی، خط بسته بندی رب گوجه فرنگی و خطوط تولید و بسته بندی تن ماهی، پوره انواع میوه و ... توانسته ایم به خوبی برند ماشین سازی نامجو را در صنعت ساخت ماشین آلات صنایع غذایی کشور به رتبه های عالی رسانده و در زمینه کیفیت ساخت و قطعات دستگاه های به کار برده شده در خطوط تولید و بسته بندی رب گوجه فرنگی حرف اول را بزنیم. حضور ما در عرصه های بین المللی بیانگر ادعای به حق ما بوده و نشان از عزم و اراده ما در پیشبرد چشم انداز بلند مدت ما دارد. ما در سال های اخیربا انجام پروژه های بسیاری در زمینه خط تولید رب گوجه فرنگی، خط بسته بندی رب گوجه فرنگی و خطوط تولید و بسته بندی تن ماهی، پوره انواع میوه و ...
  • تولید رب گوجه فرنگی خوشاب
  • خط تولید رب گوجه فرنگی 101